Sett opp for synkronisering av
Sett opp iPhone for synkronisering av kalender og kontakter


Velg Instillinger
291008_092355_2.png
Velg E-post, kontakter, kalendere
291008_092516_3.png
Legg til konto
291008_092922_9.png
Microsoft Exchange
291008_093049_10.png
Skriv inn din E-post adresse ditt brukernavn og passord til FirstClass kontoen.

Domene skal stå blankt.

Trykk Neste
291008_093212_11.png
Skriv inn Tjener (servernavnet)
sync.firstclass.no

Trykk Neste
291008_093754_15.png
Feilmeldingen ingoreres.

Velg Arkiver
291008_093550_13.png
Skru av E-post alternativet for synkronisering.  E-post settes opp med egen konto for IMAP synkronisering.  Se veiledning.

Arkiver
291008_094154_16.png
Velg din nye konto
291008_094353_17.png
Velg Kontoinfo
291008_094723_19.png
Skru av
Bruk SSL
291008_094553_18.png
Gå tilbake til Innstillinger igjen
291008_092355_2.png
Velg Hent nye data
291008_095019_20.png
Sett Push til av og Hente tidsplanen til Manuelt
291008_100021_0.png
Velg Avansert
Bilde 16.png
Sett denne til Mauelt
Bilde 17.png

Dine kontakter og adresser vil bli synkronisert hver gang du åpner en av dem.


Sett opp iPhone for synkronisering av e-post


Velg Instillinger
291008_092355_2.png
Velg E-post, kontakter, kalendere
291008_092516_3.png
Legg til konto
291008_092922_9.png
Velg Annet
291008_102231_0.png
Fyll inn ditt Navn, epostadressen i Adresse og ditt FirstClass Passord.

Arkiver
291008_102412_1.png
Omtrent slik og Arkiver
291008_102432_2.png
Velg IMAP

Fyll inn de øvrige postene som skal være

Vertsnavn som er din FirstClass e-postserver, f.ekst. post.venstre.no
291008_102855_3.png
Rull ned og legg inn din teleoperatørs adresse for utgående epost.

Telenor:  smtp.online.no
291008_103116_4.png

Din epost vil nå bli synkronisert hver gang du går inn og leser e-post på din iPhone.


FirstMagic er FirstClass webpublisering, enda enklere enn før :-) FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!