090609_145726_1.png

E-lærign 2.0
- læring ved bruk av sosiale medier


80% av det vi lærer skjer gjennom sosiale prosesser.  Det meste vi lærer, lærer vi av andre mennesker - foreldre, slektninger, søsken, venner, klassekammerater, kollegaer, lærere, fritidsledere, sjefer, menotrer og ikke minst av våre barn.  Det kalle av og til for uformell læring.  Uformell læring er effektivt fordi det er personlig og engasjerende.

I noen år har det utviklet seg en skog av "sosiale medier" på internet.  Flere bygger på Web 2.0 teknologi.  Eksempler er Facebook, MySpace, LinkedIn, YouTube og Twitter.  Det interesange er at disse nettstedene egasjerer mennesker i samhandling.  Web 2.0 handler i stor del om at informasjonen gis av brukere, ikke av webredaktører.  Den kommunikasjon og samhandling som oppstår i sosiale medier er engasjerende og er sterk bidragsyter til læring.

Kommunikasjon via epost reduseres i den unge generasjonen som bruker sosiale medier.  Epost er og kan fortsatt være et godt verktøy for å kommunisere 1-1, men det er ett katastrofalt verktøy for å samarbeide i gruppe.  Eksempel er epost med tekstdokument som sendes ut med en epostliste.  Flere mottakere laster ned tekstfilen, gjør endringer og sender den tilbake med samme epostliste.  Nå finnes det flere versjoner av samme tekstdokument og ingen vet hvilken som skal være gjeldende.
090609_143641_0.png
Med Web 2.0 applikasjoner i et skolemiljø snakker vi om e-læring 2.0.  I e-læring 2.0 er det samarbeidet og prosesser mellom elevene og mellom elevene og deres øvrige nettverk, som er det sentrale i kunnskapsbyggingen.  Der er det den egne og den felles produksjonen, dialogen, rekleksjonen og interaksjonen som er det sentrale i læringsprosessen.   Det benyttes blogger, wikis, podcasting, rss, diskusjonsforum, personlige profiler, søkeverktøy, sosiale bokmerker, dokumenthåndtering, video, mash-ups m.m.  I den sosiale prosesse og samhandlingen mellom mennesker utvikles kunnskap kontinuerlig for den enkelte.

FirstClass har arbeidet med smahandlingssystemer i 20 år utfra perspektivet at læring handler om sosiale prosesser og samhandling mellom mennesker.  Ikke bare i skolen, men også i bedrifter og organisasjoner.  FirstClass har utviklet neste generasjon samarbeidssystem og leverer sommeren 2009 en ny løsning innen samarbeids- konseptet som kalles "sosiale medier".  Den bygger på vår trygge FristClass plattform, men har hel nye webbaserte grensesnitt med Web 2.0 fuksjoner som passer gott in i ett e-læring 2.0 perspektiv.


Wilhelmsen Kommunikasjon

FirstMagic er FirstClass webpublisering, enda enklere enn før :-) FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!