FirstClass for organisasjon
Kommuniser - Samhandle - Publiser - Del - Lær
Møtestedet for ansatte, medlemmer, tillitsvalgte osv.
FirstClass er et samhandlingsverktøy på nett.

 • øker organisasjonens demokratiske verdi
 • reduserer reisekostnadene
 • bedrer tillitsvalgtes kunnskapsnivå
 • hyppig medlemskontakt for styre og sekretariat
 • sikrer informasjonstilgangen horisontalt og vertikalt i organisasjonen.

Organisasjonens kommunikasjonsbehov dekkes av alt-i-ett pakke.

Gi tillitsvalgte
 • egen e-post adresse
 • personlig kalender
 • tilgang til organisasjonens arkiv
 • lukkede møtefora på nett hvor deltakerne vet hvem som har tilgang og hvem som har benyttet tilgangen.
Sett ut arbeidet med organisasjonens web-sider, her kan den enkelte ansvarshavende lett oppdatere sine områder.

Utnytt fordelene med fellesskapet
 • felles kalender
 • historie-funksjon, eks. kontroller om styremedlemmene har lest innkallingen
 • oppklar problemstillinger før møtene.
 • del ut kopi av regnskap og medlemsregisteret.
FirstClass gir deg
 • web-publisering som alle mestrer
 • e-post til alle tillitsvalgte med ekstra funksjonalitet
 • avanserte personlige og felles kalendere
 • gode adresseoppslag
 • arkiver med gode søkemuligheter
 • videresending for SMS-varsling
FirstClass er mer enn web-publisering og e-post.  FirstClass er et fullverdig samhandlingsverktøy for tillitsvalgte, sekretariat og styre i organisasjonen.  Et trygt sted å møtes på nett hvor det meste av tillistvalgtsarbeidet kan gjøres.

Svært små krav til IT-kompetanse.  Ikke behov for egen IT-ansvarlig.  Vi krever bruk av Windows, Mac eller Linux og at brukerne har tilgang til Internett og dermed kan lese en www-side.


FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!