FirstClass for skole
http://www.skolekom.no
FirstClass Skole tilbys både for installasjon på egen server og som ASP-løsning. Det betyr at Samspill tar ansvar for tjener, linjer til Internett, sikkerhetsrutiner og drift. Brukerne ved skolen får full råderett over sine områder og kan bygge opp det læringsmiljø de selv ønsker. Les mere om SkoleKom på:


FirstClass Skole Kampanjetilbud - Grunnskole!

Vi bygger ut og har ledig kapasitet på grunnskoleserveren for inneværende skoleår, vi vil derfor yte nedenforstående tilbud, men gratisplassene er begrenset, så førstemann til mølla!

Koble opp alle skolens elever og lærere nå, og få gratis etablering og bruk ut skoleåret.
Tilbudet forutsetter, som eneste kostnad, kurs for alle lærere og superbrukere!


31032010_070118_2.jpgFirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!