FirstClass tilleggsmoduler

FirstClass er en plattform, som kan tilpasses til mange ulike formål. Det finnes også en rekke tilleggsmoduler som kan installeres. her er noen av dem.

Spamfilter for FirstClass
Spam er et økende problem, statistikken sier nå at så mye som rundt 90% av all e-post trafikk på nettet er spam eller søppelpost. Vi har lenge hatt funksjoner for spamfiltrering innebygd i FirstClass, som tar unna størsteparten av søppelet, men den stadig tilspissede kampen mellom de som sender ut spam, og de som forsøker å stoppe spammen krever stadige oppdateringer, tilpasninger og overvåkning av statiske filterløsninger for å stoppe nok, uten å stoppe for mye. De fleste foretrekker derfor nå å sette bort denne jobben til en av de profesjonelle spamfilterleverandørene, som overvåker og fininnstiller sine filtere på heltid.

Samspill tilbyr derfor nå alle våre FirstClass kunder profesjonell spamfiltrering gjennom vår hostingpartner Vika AS sine løsninger. Ta kontakt for tilbud og oppsett!


FC Brukerdatabase versjon 1.1

Dette programmet er utviklet av Samspill og brukes for å administrere brukere, lage brukerlister og få tilgang til loggdata og statistikk gjennom en database med brukerdataene for dine FirstClass brukere. Hvilke hovedgrupper du ser i venstre listeboks avhenger av hvilke brukergrupper du skal ha tilgang til. Når du velger en hovedgruppe, får du i neste listeboks, listet opp alle undergrupper for denne hovedgruppen! I "Sorter på" boksen angir du hvilket felt søket skal sortere på, og med "Ned/Opp" knappen angir du sorteringsrekkefølgen. I listeboksen for søkefelt angir du hvilket felt du vil søke på, uavhengig av søkefelt kan du klikke på søkeknappen "Vis på skjerm" uten noe søkebegrep, for å få opp alle medlemmer av en valgt gruppe som vist i listeboksene! I valgboksen til høyre (med teksten "Diskplass brukt" i eksempelet) angis hvilke data som skal vises i den konfigurerbare kolonnen!

Når du har fått opp et utvalg brukere, kan du sortere om ved å klikke på kolonnetitlene, hvert klikk endrer sorteringsrekkefølgen vekselvis til stigende eller synkende på det feltet det klikkes på! Tips! Du kan også starte søk, med sortering på den kolonnen du ønsker, ved å klikke på kolonneoverskriften istedenfor "Vis på skjerm" knappen.

Knappen "Lagre liste" lar deg lagre listen som kommaseparert tekstfil på valgfritt sted, tekstfilen vil inneholde både viste og ikke viste felt! Første linje i filen inneholder feltnavn, slik at ved import til databaseprogram som f.eks. Microsoft Access kan tabell med kolonneoverskrifter opprettes automatisk! Du skal normalt velge "Windows Ansi" som tekstformat ved import.

"Skrivervalg" lar deg velge skriver og utskriftsformat. Liggende egner seg best for listeutskrift. Enkeltbrukerskjemaet er tilpasset stående side. "Skriv ut" knappen skriver ut skjermbildet på valgte skriver. NB! Utskrift fra programmet tilpasses ikke til sidestørrelse, så valgkolonnen til høyre vil på de fleste skrivere ikke vises fullstendig. For bedre utskrifter anbefales å lagre til fil for videre bearbeiding og behandling i tekstbehandler eller regnearkprogram

21042009_083058_0.png

Under følger informasjon om noen applikasjoner laget av Stewart Lynch. Dette er gratisapplikasjoner uten garantier og brukerstøtte fra Samspill eller Open Text men kan fritt lastes ned og installeres. Dersom noen ønsker hjelp til å installere og ta i bruk noen av disse applikasjonen kan vi bistå på timebasis.51708_115818_0.png
The FirstClass Log Search application is not a Log Analyzer, but rather a Log Searching tool.  You can download your Statistic Log files to a local file folder and use the Log Search Application to locate specific events based on your search criteria.

This is version 1 of the tool and it is available for both the Macintosh and Windows platforms.
20080515_085015_0.jpg

VS Log Extract is a tool that will parse your logs, and presents you with the relevant information.  Voice Services has a limited number of channels to handle simultaneous voice mail (Call Answer/CA) and Logon calls.
The challenge for site administrators is to monitor channel usage and determine if the channels available meet their needs.
If not, addition channels may be installed, or investions into auto-attendant efficient made to reduce 'lingering' on channels.

112209_103259_0.png

The FirstClass Time Tracker application asks you to load your Statistics files and then summarizes all logins for all users over the analyzed period.

FirstClass Time Tracker gives you the ability to track how long your users are connecting to your server.

Summarized and specific data can be exported and imported into Excel for further analysis.
100103_44005_0.png

The FirstClass Data Import application is an application that will build a batch script based on data that you have imported into the application and matched with columns on a custom form.
Watch the video above for instructions on how to use.


5262009_10539_0.png

The FirstClass Calendar Builder application is an application that will build a batch script based on data that you have imported or entered into the application. The Batch Script can then be used to populate your FirstClass calendar with the events.

6308_90325_0.png

fc Health Monitor is a cross platform tool (Mac and Windows) that interacts with the FCPUTIL executable to fetch the current values of real-time counters maintained by the server, such as the number of active sessions, task load, the number of files open, etc.

You can use fc Health Monitor to monitor the health of your FirstClass Server

All FCPUTIL requires is a account on the target server that has Monitor Server  permission so it can fetch the data.

With fc Health Monitor, you can create configuration sets and schedule it to run for a specific period of time at a specified polling interval.
The data is gathered and provides a graphical representation of the results.


FirstClass iPhone app Samspill - gjør oss bedre!